Galerie tříd a budov

  • Začátek docházky do MŠ je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů, se kterými se každý malý předškoláček musí vyrovnat: