Organizace dne

  • 6:15

  Otevření mateřské školy

  • 6:15 – 8:00

  Scházení dětí, spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika, individuální pohovory s dětmi

  • 7:30 – 8:00

  Hygiena, 1. část přesnídávky

  • 8:00 – 9:30

  Komunitní kruh, diskuse o tématu dne a týdne, jazyková chvilka – procvičování mluvidel, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, práce s integrovanými dětmi

  • 9:30 – 10:00

  2. část přesnídávky, příprava na pobyt venku

  • 10:00 – 11:50

  Pobyt venku

  • 11:50 – 12:15

  Hygiena, příprava na oběd, oběd

  • 12:15 – 14:00 (mladší děti vstávají v 14:15)

  Chvilka před spaním: četba, poslech pohádek, hudební a jiné hádanky, jazykové hry, poslech hudby, odpolední odpočinek, nespící děti od 13:00 pracují individuálně v vklidu – pracovní listy, tvoření, stříhání, výroba dárků, puzzle…

  • 14:00 – 14:30

  Vstávání, hygiena, svačina

  • 14:30 – 16:30

  Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry, tvořivost, pokračování individuálních didakticky cílených činností, podle počasí pobyt na školní zahradě

  • 16:30

  Uzavření mateřské školy