• Šnečci

 • Poslechněte, co vám říkám.
  Šnek nespěchá nikdy nikam.
  Proč by spěchal? Času dost.
  Vždyť cestuje pro radost.

  • Najdete nás
   Budova I
  • Věk dětí
   3-4
  • Počet dětí
   28
 • Galerie třídy
 • Akce měsíce

 • Dětem se věnují

  • Paní učitelka Ivona

   Paní učitelka Ivona

   Vystudovala jsem SSŠPgS ve Zlíně, obor výchova dětí předškolního a mladšího školního věku. Ihned po ukončení studia v roce 2008 jsem zahájila svoji pedagogickou praxi v Mateřské škole „Kolektivní dům“ ve Zlíně, dále v mateřských školách ve Vsetíně na Ohradě a Rokytnici po dobu 6 let.

   V Mateřské škole Luční pracuji od ledna 2017. Práci s dětmi si cením pro její smysluplnost a také pro to, že v sobě zahrnuje určitý řád, který je pro život velmi cenný. A je mi ctí, že se můžu podílet na výchovně vzdělávacím procesu, být průvodkyní i učitelkou, pomáhat dětem najít vlastní tempo, upevňovat zdravé sebevědomí a vést děti k úctě k lidem, k přírodě i sobě samému.

   Motto, které hodně napoví a se kterým souzním je:

   Dítě, na jehož natažené ruce se často odpoví odmítnutím, může navždy ztratit schopnost projevovat svou něžnost a vycházet vstříc.

   — Stefan Garczyński
  • Paní učitelka Michaela

   Paní učitelka Michaela

   Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu ve Zlíně, obor Zdravotnické lyceum, a následně Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během studia jsem brigádně pracovala v jedné ze soukromých mateřských škol ve Zlíně. Ihned po ukončení studia jsem začala pracovat v MŠ Luční.

   Již při studiu na vysoké škole jsem vytvářela různé projekty, které dětem zpestřovaly běžný chod mateřské školy, což mě velmi bavilo a naplňovalo. Ráda v dětech probouzím jejich zvídavost a touhu po poznání, kdy upřednostňuji především prožitkové a kooperativní učení. Učitele v mateřské škole vnímám jako průvodce, který nenásilně a s láskou vede děti k novému poznání a pochopení světa kolem nás.

   Mým cílem jsou šťastné a samostatné děti, které budou i po pár letech vzpomínat na mateřskou školu s úsměvem na tváři.