• MC-banner

 • Naše třídy

  V naší školce máme 6 tříd rozdělených podle věku dětí
 • Vytváříme dětem nejrůznější aktivity

  • Angličtina
  • Cvičení na overballech
  • Cyklistické závody
  • Návštěvy kulturních představení
  • Společné akce dětí a rodičů
  • Školní výlety
  • Exkurze
  • Plavání

  Děti se zapojují do různých projektů

  • Papírníček
   Ekologická výchova, průběžné plnění celoročně
  • Cvičíme na overballech
   Společný zdravotní a rehabilitační projekt Zdravotního ústavu Zlín a naší MŠ. Místo: každá třída cvičí ve své herně
  • KidSmart – nadané dítě
   Speciální celosvětový počítačový program společnost IBM pro podporu počítačové gramotnosti dětí od 4 let – v MŠ jsou 2 speciální počítačová centra.
  • Živá voda
  • Ptáci kolem nás

  Zaměření nad rámec komplexní vzdělávací práce

  • Plavání ve spolupráci s Nekky club Zlín
  • Logopedická prevence – v MŠ 3 logopedky
  • Rozvoj řeči, komunikace a kultivace řečového projevu
  • Angličtina pro nejstarší děti – pořádá jazyková škola Jeleny Mgr. Zuzany Kassawatové

  EDULAB, aneb využití moderních informačních a komunikačních technologii ve výchově a vzdělávání dětí

  • Slavnostní otevření v MŠ Luční
   Jsme jediným Metodickým centrem ve Zlínském kraji
  • Metodická příručka
   Metodické příručky Školka hrou – objednávka
  • Naučme děti používat digitální technologie k prospěšným činnostem
   Naučme děti používat EDULAB
  • Škola dotykem
   EDULAB – Program podpory digitalizace škol

 • Kam směřujeme

 • Mateřská škola je zaměřena především na výchovu šťastného a spokojeného dítěte, což pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. 

  Uvědomí-li si člověk svou jedinečnost na tomto světě, pochopí ji jako odpovědnost k vnějšímu prostředí, živým organizmům, ostatním lidem i vůči sobě samému.

  Výchova a vzdělání vychází z názvu ŠVP

  CO VIDÍME KOLEM SEBE, ZAJÍMÁ TO MĚ I TEBE

 • ŠVP směřuje k tomu, aby si dítě bohatými prožitky utvářelo poznatky a upevňovalo dovednosti

   

  • o životě blízkých
  • o zákonitostech přírody
  • o orientaci ve světě dětí, kulturním a estetickém rozhledu a dovednostech
  • o zdokonalování se v mateřském jazyku
  • o vytváření hodnotového systému
  • o vztahu ke zdraví a lidskému životu
  • o úctě k druhým
  • o životě v multikulturním prostředí, o rasové snášenlivost
  • o rozdílnosti tělesné i psychické vybavenosti
  • o osvojení poznání, že i ono samo může měnit to, čeho se účastní